Psihologia Muncii

In conformitate cu Legea 319/14.07.2006 a Securitatii si sanatatii in munca si a Normelor Generale de Protectia Muncii, H.G. 788/2005 art 43. orice angajator este obligat sa angajeze numai persoane care in urma controlului medical si a verificarii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute.

Cabinetul Psihologic Mut-Vitcu & Asociatii detine Aviz de functionare din partea Colegiului Psihologilor din România, pentru a efectua evaluari în domeniile: Psihologie clinica, Psihoterapie, Psihologia Muncii, Transporturilor, Serviciilor si în domeniul Psihologiei pentru Aparare, Ordine publica si Securitate nationala.

Examinari psihologice in domeniul Psihologiei Muncii

Ne adresam urmatoarelor categorii profesionale

  • Personal cu functii de decizie si care lucreaza în conditii de stres neuropsihic
  • Personal care desfasoara activitati comerciale si de gestiune
  • Personal din mediu cu factori de risc (munca la în?ltime, port arma, manipulare substante toxice)
  • Personal care lucreaza în conditii de izolare, zgomot
  • Personal care, în cadrul activitatii profesionale, îndeplineste si activitatea de sofer.
  • examen psihologic pe post pentru profesii ca: inginer, cadru didactic, contabil, etc.
  • examen psihologic la angajare si reangajare (pentru profesii care implica riscuri, conform Normelor Generale de Protectia Muncii: lucru la inaltime, zgomot, noxe, mediu toxic, stres neuropsihic, conducere auto categ. B masina firma, functii de decizie, etc.)
  • examen psihologic periodic anual, bianual, la doi sau trei ani
  • examen psihologic la reluarea activitatii
  • examen psihologic la admiterea in Institutiile de Invatamant Superior

În evaluarea psihologica se folosesc baterii de probe diversificate în functie de specificul activitatii, care întrunesc toate cerintele si normele metodologice de utilizare a testelor psihologice. Cabinetul Psihologic Mut-Vitcu & Asociatii detine dreptul de licenta pentru acestea.

Examinarile se fac la sediul Cabinetul Psihologic Mut-Vitcu & Asociatii, pe baza de contract, (persoane juridice), sau la solicitare (persoane fizice), cu termene precise de predare a rezultatelor. Rezultatul final consta în aviz psihologic, recomandari si, la solicitare, profilul psihologic al persoanei examinate.

Tariful este diferentiat în functie de tipul examinarii si de categoria profesionala.